మనము చేసే పనులు మన మాటల  కంటే బిగ్గరగా మాట్లాడతాయి - కాని కోరికలు ఇంకా  పెద్దగా  మాట్లాడతాయి.

ఆనందం యొక్క అన్వేషణ మన క్రియలను  మరియు నిర్ణయాలన్నిటినీ నడిపిస్తుంది, మనల్ని  Relationships లోకి  నడిపిస్తుంది, IPL లేదా Bigboss ,జబర్దస్త్ వంటి షో లు  చూడటానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది,కొన్ని సార్లు మంచి  పనిలు చేయడానికి ప్రేరణ కలిగిస్తుంది.మనకు నమ్మకం కలిగించేదాన్ని మనం కచ్చితముగా చేస్తే  మనకు ఆనందం కలుగుతుంది.

జాన్ బన్యన్ ఒక పాస్టర్ గారు, మన జీవితంలో ఆనందాలు ఎలా పనిచేస్తాయో ఆలోచిస్తూ చాలా సమయం గడిపాడు. తన ఉపన్యాసాలలో బన్యన్ ఇలా అన్నాడు: "కోరికలు వేట లాంటివి. మన హృదయాలు ఆకలితో ఉన్నాయి మరియు ఎదో తెలియని వెలితిని  పూరించడానికి మన హృదయాలు ఈ ప్రపంచములో  దేని కోసమో లేదా ఎవరి కోసమైనా వెంపరాలాడతాయి.

అయితే మన కోరికలన్నీ మంచివి కాదు  మరియు సహాయపడవు. మన కోరికలు స్వచ్ఛమైనవి లేదా పాపంగా వక్రీకృతమై ఉండవచ్చు.

కోరికలను గుర్తించడంపాపపు క్రియలలో  లేదా మాటలలో వ్యక్తమవుతాయి. పాపాత్మకమైన, స్వార్థపూరిత పనులపై వంగిన హృదయం దారిలోకి వచ్చేవారిని కాలరాస్తుంది (యాకోబు 4: 1–4 లో యుద్ధములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచున్నవి? మీ అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచ్ఛలనుండియే గదా?

 మీరాశించుచున్నారు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహత్యచేయుదురు మత్సర పడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోట్లాడుదురు యుద్ధము చేయుదురు గాని దేవుని అడుగనందున మీ కేమియు దొరకదు.

మీరడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తము వినియోగించుటకై దురుద్దేశముతో అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు.వ్యభిచారిణులారా, యీ లోకస్నేహము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబట్టియెవడు ఈ లోకముతో స్నేహము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శత్రువగును.). సొంతము మీద ఆధారపడిన కేంద్రీకృత కోరికలు అన్ని రకాల సమస్యలకు దారితీస్తాయి: వాదనలు గెలవాలనే కోరిక, అతిగా తినడం, సోమరితనం చేయడం, లైంగిక పాపాన్ని కొనసాగించడం లేదా స్వార్థ లాభం వెంట పడటం.మన  గుండె ఒక మిలియన్ కోరికలను వెంటాడుతుంది.యేసుక్రీస్తు సువార్త ఈ పాపపు కోరికలను ఎదురిస్తుంది. క్రీస్తు సిలువపై మరణించాడు కేవలం మనల్ని స్వయంగా బాగు చేయడానికి మాత్రమే  కాదు, మనల్ని తిరిగి సృష్టించడానికి, లోపలి నుండి, మరియు మనలో కనిపించని కోరికలు మరియు ప్రేరణల ను బాగు చేయుటకు.దేవుని పునరుత్పత్తి కృప ద్వారా, మనలో కొత్త కోరికలు వెలువడతాయి. మొదటిగా , దేవునితో సహవాసము  చేయాలని, ఆయనతో మాటల్డాలని  సమయం గడపాలని మరియు బైబిల్లో ఆయన గురించి  గురించి తెలుసుకోవాలని మనము కోరుకుంటాము. ఇంతకు ముందెన్నడూ అనుభవించని విధంగా దేవుని వైపు కొత్తగా ఆకర్షణ రావడము మనకు అనిపిస్తుంది. మనకు అనిపిస్తుంది (యెషయా 26:9  రాత్రివేళ నా ప్రాణము నిన్ను ఆశించుచున్నది నాలోనున్న ఆత్మ ఆసక్తితో నిన్ను ఆశ్రయించు చున్నది). ఈ క్రొత్త కోరికలు మరియు కోరికలు మరియు అంచనాలు మన ప్రార్థనలలో ఆయనకు వ్యక్తమవుతాయి   (రోమ 8:15 ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదుగాని దత్తపుత్రాత్మను పొంది తిరి. ఆ ఆత్మ కలిగినవారమై మనము అబ్బా తండ్రీ అని మొఱ్ఱపెట్టుచున్నాము). మరియు ఆదివారాలు చర్చిలో దేవుని ప్రజలతో కలవడంలో మనము కొత్త ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాము మరియు దేవుని చిత్తానికి విధేయతతో జీవించడం కొత్త ఆనందం, ఆయన  గౌరవం మరియు కీర్తి కోసం బ్రతకడము కొత్త ఆనందము. బన్యన్ గారు చెప్పినట్లుగా, "ఏ క్రైస్తవ చర్యల  కన్నా దేవుని పట్ల ప్రేమ

మన కోరికలలో కనిపిస్తుంది." దీనికి కారణం బాహ్య మతం మరియు క్రియలు  నకిలీ కావచ్చు; కానీ మన లోతైన కోరికలు చేయలేవు. అందువల్ల మన కోరికలలో దేవునికి ప్రాధాన్యత ఉన్నప్పుడు, ఆయన మన హృదయాలకు కావలిగా  ఉంటాడు.  ఇది ఒక అద్భుతం.ప్రాథమికంగా ఏమి మారుతుందంటే, మనం ఇకపై మనకోసం మరియు మన పాపపు వంపుల సంతృప్తి కోసం జీవించలేము. మన హృదయము  ఇప్పుడు దేవుని కోసం కొత్త కోరికల ద్వారా నడపబడుతుంది.

పోటీ కోరికలు

కానీ ఆ పాత పాపపు కోరికలు వదులవు  మరియు అంత తొందరగా వెళ్ళిపోవు. క్రైస్తవ హృదయంలో యుద్ధం మొదలవుతుంది. శరీరము  (పాత కోరికల ఊట ) మరియు ఆత్మ (కొత్త కోరికల ఊట ) ఒకదానికొకటి యుద్ధం చేస్తాయి. క్రీస్తుపై మన విశ్వాసం క్రైస్తవ జీవిత సంఘర్షణ, అభిరుచుల సంఘర్షణను మనకు పరిచయం చేస్తుంది (గలతీయులు 5:17 శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరమునకును విరోధముగా అపేక్షిం చును. ఇవి యొకదానికొకటి వ్యతిరేక ముగా ఉన్నవి గనుక మీరేవిచేయ నిచ్ఛయింతురో వాటిని చేయకుందురు.. ఈ సంఘర్షణలో మనల్ని ప్రలోభపెట్టే కోరికల సువాసనకు గురవుతాము.

ఇక్కడ మరింత ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.

బన్యన్ వివరించినట్లుగా, పాత కోరికలు మరియు క్రొత్త కోరికల మధ్య ఉద్రిక్తత క్రైస్తవులలో జన్మించిన మరో కొత్త కోరిక - పాపం ఉనికి నుండి విముక్తి పొందాలని మరియు యేసుక్రీస్తు భౌతిక సమక్షంలో జీవించాలనే కోరిక. ఇది మనం కోరుకునే స్వర్గం యొక్క ఆనందం .కాబట్టి స్వర్గం కోసం ఈ కొత్త కోరిక - దేవుణ్ణి ఆస్వాదించాలనే కోరిక - క్రైస్తవ హృదయంలో శక్తివంతమైన శక్తిగా మారుతుంది. దేవుని పట్ల ఉన్న ఈ కొత్త ఆప్యాయత ద్వారా, ఆలస్యమైన తృప్తికి అవును అని చెప్పడానికి తక్షణ తృప్తి పొందే మన పాత పాపపు కోరికలకు నో చెప్పడం నేర్చుకుంటాము .ఈ జీవితంలో మనకు క్రీస్తులో (విశ్వాసం ద్వారా) ఆధ్యాత్మిక ఆనందం యొక్క ముందస్తు సూచన లభిస్తుంది, కాని రాబోయే ఆనందాలను (వెలి చూపు  ద్వారా) ఊహించి జీవిస్తున్నాము. దేవుడిని  కోరుకునే జీవితాన్ని గడపడం అంటే ఇదే.

ఎప్పటికీ ఉండే ఆనందాలు

క్రీస్తు చనిపోయాడు మరియు మన  కోసం మృతులలోనుండి లేపబడ్డాడు కాబట్టి, మీరు ఊహించే ప్రతి శాశ్వతమైన ఆనందం ముందస్తుగా చెల్లించబడిందని మనము  క్రీస్తులో కనుగొంటారు. అవన్నీ మనవే . ఈ రోజు క్రీస్తులో  భవిష్యత్ లో ఉండే  శాశ్వతమైన ఆనందాలను ఊహించి విశ్వాసము తో  జీవించాలి, మీరు శాశ్వతంగా దేవుని మరియు క్రీస్తు సమక్షంలో జీవిస్తున్నప్పుడు గొప్ప ఆనందాలు మనకు సొంతము అవుతాయి ( 1 కొరింథీయులు 2 : 9ఇందును గూర్చిదేవుడు తన్ను ప్రేమించువారికొరకు ఏవి సిద్ధపరచెనో అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని వ్రాయబడియున్నది.)

నిజమైన ఆనందాలను దేవుడు కొరకు దాహము కలిగి ఉండడము లో ఉన్నదని గ్రహిద్దాం శాశ్వతమైన ఆనందములను కలిగి జీవిద్దాం !

Share